Symulacje komputerowe

2020Z

Kod przedmiotu2317S2-SYMKOM
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Stephen L. Campbell, Jean-Philippe Chancelier, Ramine Nikoukhah, Modeling and simulation in Scilab/Scicos, Springer, 2006 2) Krzysztof Ernst, Fizyka sportu, PWN, 2010 3) Iwo Białynicki-Birula, Iwona Białynicka-Birula, Modelowanie rzeczywistości, WNT, 2007
Literatura uzupełniająca
Uwagi