Systemy sztucznej inteligencji

Systems of artificial intelligence

2021Z

Kod przedmiotu2317S2-SYSZIN
Punkty ECTS 5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Artiemjew, Wybrane paradygmaty sztucznej inteligencji, PJWSTK, 2013 2) Russell, Norvig, Artificial intelligence. A Modern Approach, Prentice Hall, 2003
Literatura uzupełniająca
Uwagi