Warsztaty informatycznego języka angielskiego

Specialized workshop of computer science English

2019L

Kod przedmiotu2317S2-WIJA
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Glendinning Erice H., McEwan John, Oxford English for Information Technology, Glendinning Erice H., McEwan John, 2002, Oxford University Press, 2002
Literatura uzupełniająca
Uwagi