Wykład specjalizujący 1

2020Z

Kod przedmiotu2317S2-WSPEC
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowaZostanie podana przez prowadzącego wykład
Literatura uzupełniająca
Uwagi