Cyfrowe przetwarzanie sygnałów

Digital Signal Processing

2022Z

Kod przedmiotu17S2-CPS
Punkty ECTS
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Sanjit K. Mitra, Digital Signal Processing - Computer Based Approach 3rd ed , McGraw Hill, 2008 2) T Zieliński,, Cyfrowe przetwarzanie sygnałów w Telekomunikacji, PWN, 2014
Literatura uzupełniająca
Uwagi