Modelowanie i wizualizowanie 3w grafiki

2021L

Kod przedmiotu17S2-MIW3G
Punkty ECTS
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówTransformacje liniowe i afiniczne. Renderowanie. Modele oświetlenia i cieniowania. Interpolacja i teksturowanie. Krzywe i powierzchnie Béziera. NURBS. Metoda śledzenia promieni. Metoda energetyczna. Podstawy animacji ,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:ĆWICZENIA:Tworzenie prostego modelu, wykorzystanie oświetlenia, modelowanie materiałów, teksturowanie, modelowanie krzywych i powierzchni, techniki animacji
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Samuel R. Buss, 3D Computer Graphics: A Mathematical Introduction with OpenGL, Cambridge University Press, 2003 2) Jim Chronister, Blender Basics Classroom Tutorial Book. 5th edition, Jim Chronister, 2017 3) Rick Parent, Animacja komputerowa. Algorytmy i Techniki, PWN, 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagi