Praktyka zawodowa

PROFESSIONAL PRACTICE

2022Z

Kod przedmiotu17S2-PRAKTYKA
Punkty ECTS 6
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) -, W zależności od zakładu pracy dokumentacja wybranej technologii, -, -
Literatura uzupełniająca
Uwagi