Przetwarzanie sygnału mowy

Speech signal processing

2022L

Kod przedmiotu17S2-PRSGMW
Punkty ECTS
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Tomasz Zieliński, Cyfrowe przetwarzanie sygnałów , WKŁ, 2009 2) Tomasz Zieliński, Cyfrowe przetwarzanie sygnałów w Telekomunikacji, PWN, 2014
Literatura uzupełniająca
Uwagi