Techniki systemów multimedialnych

Multimedia system techniques

2022L

Kod przedmiotu17S2-TESYMM
Punkty ECTS 5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Perkins T., Adobe Flash CS5 PL professional. Biblia, Helion, 2018 2) Kuklo K., Kalmaga J, Blender, kompendium, Helion, 2015 3) Braunstein R., Wright M. H., Noble J, ActionScript 3.0. Biblia, Helion, 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi