Historia informatyki

2021L

Kod przedmiotu17N2-HISTINF
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówgólna znajomość źródeł wiedzy informatycznej oraz uwarunkowań historycznych kształtowania się pojęć informatycznych; motywacja do wykorzystywania wiedzy z zakresu historii informatyki w pracy zawodowej i życiu codziennym
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) W. Duch, Fascynujący świat komputerów, NAKOM, 1997 2) P.Gawrysiak, Cyfrowa rewolucja. Rozwój cywilizacji informatycznej, PWN MIKOM, 2008 3) H. Kaufmann, Dzieje komputerów, PWN, 1980
Literatura uzupełniająca
Uwagi