Praca dyplomowa

Diploma Thesis

2022L

Kod przedmiotu17N2-MK-PDYP
Punkty ECTS 20
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) rózni, określa promotor, różne, różne
Literatura uzupełniająca
Uwagi