Seminarium magisterskie 2

2022Z

Kod przedmiotu17N2-MK-SEMMAG2
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Seminarium
Przedmioty wprowadzająceSeminarium magisterskie 1
Wymagania wstępneWybrany temat pracy magisterskiej
Opis ćwiczeńSeminarium poświęcone jest dwóm kwestiom. 1) Omawianie przez studentów pytań egzaminacyjnych dotyczących egzaminu magisterkiego. 2) Prezentacje prac magisterskich
Opis wykładów-
Cel kształceniaCelem seminarium jest napisanie pracy magisterskiej oraz przygotowanie się do egzaminu magisterskiego.
Literatura podstawowa1) M. Snell, L. Powerski, Microsoft Visual Studio, Helion, 2010 2) L. Welling, L. Thomson. , Księga eksperta, Helion, 2011 3) W. Pokuta, OpenGL. Ćwiczenia, Helion, 2003 4) S. McConnell, Kod doskonały. Jak tworzyć oprogramowanie pozbawione błędów., Helion, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi