Seminarium magisterskie 3

2022L

Kod przedmiotu17N2-MK-SEMMAG3
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Seminarium
Przedmioty wprowadzająceSeminarium magisterskie 1
Wymagania wstępneWybrany temat pracy magisterskiej
Opis ćwiczeńSeminarium poświęcone jest dwóm kwestiom. 1) Omawianie przez studentów pytań egzaminacyjnych dotyczących egzaminu magisterkiego. 2) Prezentacje prac magisterskich
Opis wykładów-
Cel kształceniaCelem seminarium jest napisanie pracy magisterskiej oraz przygotowanie się do egzaminu magisterskiego.
Literatura podstawowa1) odzień J., Stemposz E., , Analiza i projektowanie systemów informatycznych, PJKSTK, 2005
Literatura uzupełniająca1) W. Pokuta, wyd. Helion, Open GL. Ćwiczenia., 2003r., tom brak, braks. 2) M. Sipser, wyd. WNT, Wprowadzenie do teorii obliczeń., 2016r., tom brak, braks.
Uwagi