Podstawy informatycznych systemów zarządzania

Foundations of management information systems

2022Z

Kod przedmiotu17N2-PODINF
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Januszewski A., Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania , t. 1, 2, MIKOM, 2008 2) Adamczewski P., Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce, MIKOM, 2003 3) Cieciura M., Podstawy technologii informacyjnych z przykładami zastosowań, Wizja Press&IT Sp. z o.o., 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi