Projektowanie sieci komputerowych

Computer network design

2022Z

Kod przedmiotu17N2-PSKOM
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówapoznanie z projektowaniem sieci metodą zstępującą ("top-down"). Przedstawienie technologii używanych we współczesnych sieciach komputerowych.,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:Przypomnienie sposobu adresowania w IPv4. Routing i VLan'y w symulatorze. Sporządzenie projektów z uwzględnieniem: przydział adresów IP, podział sieci z uwzględnieniem VLAN'ów, kształtowanie ruchu, filtrowanie ruchu (zapora ogniowa), projektowanie przestrzenne, kosztorys.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) P. Oppenheimer, Projektowanie sieci metodą Top-Down", wyd. Mikom, . , MIKOM, 2006 2) M. Kaeo, Tworzenie bezpiecznych sieci, MIKOM, 2000 3) A. S. Tanenbaum, Sieci komputerowe, HELION, 2004 4) Barrie Sosinsky, Sieci komputerowe. Biblia, HELION, 2001
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak