Projektowanie systemów informatycznych i sieci komputerowych - studia drugiego stopnia stacjonarne

Wydział Matematyki i Informatyki

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

1,5-roczne (3 semestry)

Magister Inżynier kierunek Informatyka

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych 1
2
ZAL-O
Wykład
30
Warsztaty informatycznego języka angielskiego
2
III - Kierunkowe
Historia informatyki
1
ZAL-O
Wykład
15
Przedmiot do wyboru 1
3,5
Systemy rozproszone
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Algebra Boole'a
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Matematyczne modelowanie systemów
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Zaawansowane programowanie obiektowe
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
V - Specjalizacyjne
Seminarium magisterskie 1
2
ZAL-O
Seminarium
30
VI - Praktyka
Praktyka zawodowa
6
ZAL-O
Praktyki zawodowe
160
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Informacja patentowa
0,5
ZAL
Wykład
4
Przedmiot z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych 2
2
ZAL-O
Wykład
30
III - Kierunkowe
Ochrona danych
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Symulacje komputerowe
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Systemy sztucznej inteligencji
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Podstawy informatycznych systemów zarządzania
3,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
30
Projektowanie sieci komputerowych
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Projektowanie systemów komputerowych
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Przedmiot do wyboru 2
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
30
V - Specjalizacyjne
Seminarium magisterskie 2
2
ZAL-O
Seminarium
30
Wykład specjalizujący 1
2
ZAL-O
Wykład
30
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Przedmiot do wyboru 3
0
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Przedmiot do wyboru 4
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Zaawansowane aplikacje internetowe
2,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
V - Specjalizacyjne
Seminarium magisterskie 3
2
ZAL-O
Seminarium
30
VII - Inne
Praca dyplomowa
20
ZAL
Ćwiczenia
0
SUMA
27,5