Historia informatyki

2021L

Kod przedmiotu17S2-HISTINF
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówoczątki myślenia algorytmicznego. Najważniejsze osoby w informatyce. Historia komputerów i internetu. Najważniejsze problemy w informatyce.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) W. Duch, Fascynujacy świat komputerów, NAKOM, 1997 2) P.Gawrysiak, Cyfrowa rewolucja. Rozwój cywilizacji informatycznej, PWN MIKOM, 2008 3) H. Kaufmann, Dzieje komputerów, PWN, 1980
Literatura uzupełniająca
Uwagi