Podstawy informatycznych systemów zarządzania

2022Z

Kod przedmiotu17S2-PISZ
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówspółczesna organizacja (przemiany, formy, zakres działania) i jej potrzeby informacyjne. System informatyczny wspomagający zarządzanie. Generacje systemów informatycznych wspomagających zarządzanie. Pojęcie i właściwości zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP. Porównanie systemów klasy ERP z innymi systemami informatycznymi CRM, SCM, PDM, SRM i PRM. Rynek i kierunki rozwoju systemów ERP w Polsce i na świecie. Wybrane aspekty wdrażania systemów klasy ERP.,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:Prezentacja poznanych rozwiązań w zakresie ZSI. Metody oceny projektów informatycznych. Stworzenie systemu zintegrowanego dla wybranej branży.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Januszewski A., Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania , MIKOM, 2008 2) Adamczewski P., Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce, MIKOM, 2003 3) Cieciura M., Podstawy technologii informacyjnych z przykładami zastosowań, Wizja Press&IT Sp. z o.o., 2006
Literatura uzupełniająca
UwagiBrak