Projektowanie systemów komputerowych

2022Z

Kod przedmiotu17S2-PSK
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówsiem ważnych idei w architekturze komputerów. Wydajność systemu komputerowego. Podstawowe zasady projektowania systemów komputerowych na przykładzie architektury zestawu instrukcji MIPS. Podstawy projektowania układów logicznych. Budowa podstawowej jednostki arytmetyczno-logicznej. Projektowanie ścieżki danych procesora na przykładzie architektury MIPS. Potokowa ścieżka danych. ,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:Porównywanie i ocena wydajności systemów komputerowych. Podstawy assemblera MIPS . Budowa i testowanie podstawowej jednostki arytmetyczno-logicznej.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) D. A. Patterson, J. L. Hennessy, Computer Organization and Design. The Hardware/Software Interface. Fifth Edition, Morgan Kaufmann, 2014
Literatura uzupełniająca
Uwagi