Seminarium magisterskie 1

2021L

Kod przedmiotu17S2-SMAG1
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Seminarium
Przedmioty wprowadzająceProgramowanie strukturalne, programowanie obiektowe
Wymagania wstępneUmiejętność programowania w języku imperatywnym
Opis ćwiczeńProgramowanie w C++, Visual studio, technologia PHP/MySQL, biblioteki graficzne, diagramy UML.
Opis wykładów-
Cel kształceniaPodstawowym celem seminarium jest wybór tematu pracy magisterskiej. Ponadto seminarium ma nauczyć studentów prezentacji wybranych tematów z zakresu informatyki.
Literatura podstawowa1) J. Matulewski, Visual Studio 2017. Tworzenie aplikacji Windows w języku C#, Helion, 2017 2) L. Welling, L. Thomson, PHP i MySQL. Tworzenie stron WWW. Vademecum profesjonalisty. , Helion, 2009
Literatura uzupełniająca1) M. Summerfield, wyd. Helion, Biblioteki Qt. Zaawansowane programowanie przy użyciu C++, 2014r., tom
Uwagi