Zaawansowane aplikacje internetowe

Advanced Internet applications

2022L

Kod przedmiotu17S2-ZAPINT
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Gaston C. Hillar, Django RESTful Web Services, Packt, 2018 2) Olga Filipova, Vue.js 2 and Bootstrap 4 Web Development, Packt, 2017
Literatura uzupełniająca
Uwagi