Zaawansowane programowanie obiektowe

ADVANCED OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING

2021L

Kod przedmiotu17S2-ZAPO
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówykład poświęcony jest wzorcom projektowym i ich realizacji w języku Java, jak również bardziej wyspecjalizowanym częściom tego języka. Omówione zostaną następujące zagadnienia: 1. Wzorce konstrukcyjne (Budowniczy, Fabryka abstrakcyjna, Metoda wytwórcza, Prototyp, Singleton). 2. Wzorce strukturalne (Adapter, Dekorator, Fasada, Kompozyt, Most, Pełnomocnik, Pyłek). 3. Wzorce operacyjne (Interpreter, Iterator, Łańcuch zobowiązań, Mediator, Metoda szablonowa, Obserwator, Odwiedzający, Pamiątka, Polecenie, Stan, Strategia). 4. Zasady SOLID. ,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:Implementacja prezentowanych na wykładzie algorytmów do rozwiązania danego problemu
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Daniel Krasnokucki, Wzorce projektowe. Leksykon kieszonkowy, Helion, 2017 2) Eric Freeman, Bert Bates, Kathy Sierra, Elisabeth Robson, Wzorce projektowe. Rusz głową!, Helion, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi