Algorithms and data structures

2022Z

Kod przedmiotu17S1-AaDS
Punkty ECTS 4,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) S. Dasgupta, C. Papadimitriou, U. Vazirani, , Algorytmy , PWN, 2018
Literatura uzupełniająca
Uwagi