Diploma Thesis

2024Z

Kod przedmiotu17S1-DITH
Punkty ECTS 15
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) różni, określa prowadzący, różne, różne
Literatura uzupełniająca
Uwagi