Etiquette

2021Z

Kod przedmiotu17S1-ETI
Punkty ECTS 0,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Johnson D., The Little Book of Etiquette, Running Press Miniature Editions, 1997 2) Smith J.R.R., The etiquette book. A complete guide to modern manners, Sterling, 2011 3) Rothschild N., Savoir-vivre XXI wieku, Zysk i S-ka, 2006 4) Sawicka E., Savoir-vivre. Podręcznik dobrych manier, Wydawnictwo Szkolne PWN, 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi