Foreign language 4

2023Z

Kod przedmiotu17S1-FL4
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Clare Antonia, Eales Frances, Oakes Steve, Wilson J.J., , Speakout Upper-intermediate, Pearson, 2016 2) Funk, Kuhn, Demme, Winzer , Studio d, Comelsen, 2015 3) Agnieszka Ślęzak,Olga Tokarczyk, Rosyjski dla średnio zaawansowanych, Edgard, 2012 4) Zespół Prisma, Prisma, Edinumen, 2010 5) Guy Capelle, Robert Menand, Le nouveau taxi, Hachette, 2009 6) T. Marin, S. Magnelli, Nuovo Progetto italiano, Edilingua, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi