Foundations of electronics and electrical engineering

2022L

Kod przedmiotu17S1-FoEaEE
Punkty ECTS 5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Praca zbiorowa, Elektrotechnika i elektronika dla nieelektryków, WNT 2004. Wyd.6. 2.P. Horowitz, W. Hill, Sztuka elektroniki, 3.R. Sledziewski, Elektronika dla Fizyków, t. I, WNT, 2004, s. 5-618 2) P. Horowitz, Winfield. Hill, Sztuka elektroniki, t. brak, WKiŁ, 2016, s. 1-400 3) U. Tietze, Ch. Shenk, Układy półprzewodnikowe, t. i, WNT, 1996, s. brak 4) H. Jonas, Komputer i pomiary, t. I, brak, brak, s. brak
Literatura uzupełniająca
Uwagi