Intellectual property protection

2021Z

Kod przedmiotu17S1-IPP
Punkty ECTS 0,25
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Ewa Kucharska, Michele Le Mauviel, Aleksandra Auleytner, Jarosław Konecko, Rafał Kłoczko, Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych = Law on copyright and related rights. Prawo własności przemysłowej = Industrial property law, C.H.Beck, 2014
Literatura uzupełniająca
Uwagi