Introduction to programming

2021Z

Kod przedmiotu17S1-ItP
Punkty ECTS 5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Wirth, N., Wstęp do programowania systematycznego, Helion, 1999
Literatura uzupełniająca
Uwagi