Methods of knowledge engineering

Methods of knowledge engineering

2023L

Kod przedmiotu17S1-METKEN
Punkty ECTS 5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Artiemjew, P. , Wybrane Paradygmaty Sztucznej Inteligencji , PJWSTK, 2013
Literatura uzupełniająca
Uwagi