Physical education

2022L

Kod przedmiotu17S1-PE
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Różni autorzy, Podręczniki metodyczne z wychowania fizycznego, sportu i rekreacji., Różne wydawnictwa, 2018
Literatura uzupełniająca
Uwagi