Physics

2022Z

Kod przedmiotu17S1-PHYS
Punkty ECTS 6
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) D. Halliday , R. Resnick, J. Walker, 1) D. Halliday , R. Resnick, J. Walker, Podstawy fizyki, t. 1,2,3,4,5, PWN Warszawa, 2006 , t. 1,2,3,4,5, PWN Warszawa, 2006 2) A. Wróblewski, J. Zakrzewski,, Wstęp do fizyki, t. 1,2, PWN Warszawa, 1984
Literatura uzupełniająca
Uwagi