Probability methods and statistics

2022Z

Kod przedmiotu17S1-PMaS
Punkty ECTS 5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Plucińska A., Pluciński E., Probabilistyka, t. brak, WNT, 2000, s. brak
Literatura uzupełniająca
Uwagi