Programming of WWW applications

2023Z

Kod przedmiotu17S1-PoWA
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Piotr Bubacz, Aplikacje internetowe, Materiały szkoleniowe Microsoft: ITA-103, 2008 2) Bryan Pfaffenberger, Steven M. Schafer, Chuck White, Bill Karow, HTML, XHTML i CSS. Biblia, Helion, 2005 3) Eric A. Meyer, CSS według Erica Meyera. Kolejna odsłona, Helion, 2005 4) Danny Goodman, JavaScript. Biblia, Helion, 2002, s. 1464 5) Dino Esposito, Programming Microsoft ASP.NET 3.5, Microsoft Press, 2008 6) Stephen Walther, ASP.NET 2.0. Księga eksperta, Helion, 2008 7) Jacek Matulewski, Sławomir Orłowski, Technologie ASP.NET i ADO.NET w Visual Web Developer, Helion, 2007 8) Włodzimierz Gajda, Zend Framework od podstaw. Wykorzystaj gotowe rozwiązania PHP do tworzenia zaawansowanych aplikacji internetowych, Helion, 2011 9) Włodzimierz Gajda, Symfony 2 od podstaw, Helion, 2012 10) Jess Chadwick, Todd Snyder, Hrusikesh Panda, ASP.NET MVC 4. Programowanie, Helion, 2013
Literatura uzupełniająca
Uwagi