Safety and Hygiene at Work

2021Z

Kod przedmiotu17S1-SHAW
Punkty ECTS 0,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) pod redakcją naukową prof. dr hab. med. Danuty Koradeckiej, Nauka o pracy - bezpieczeństwo, higiena, ergonomia. Pakiet edukacyjny dla uczelni wyższych, t. , CIOP Warszawa, 2006, s. 2) , Ustwa z dnia 27 lipca 2005 roku z poźniejszymi zmianami, Prawo o szkolnictwie wyższym., t. , , , s. 3) , Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 lipca 2007 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach, t. , , , s.
Literatura uzupełniająca
Uwagi