Statistical packages

2022Z

Kod przedmiotu17S1-STPA
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) STATISTICA, Podręcznik Elektroniczny, t. brak, Statistica, 2012, s. brak
Literatura uzupełniająca
Uwagi