Structured programming

2021L

Kod przedmiotu17S1-STPR
Punkty ECTS 6
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Richard Resese, Wskaźniki w języku C. Przewodnik, t. 1, Helion, 2014 2) Stephen Prata, Język C. Szkoła programowania, t. 1, Helion, 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi