Support applications

2021Z

Kod przedmiotu17S1-SUAP
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) bd, bd, bd, bd
Literatura uzupełniająca
Uwagi