Social and vocational problems of computer science

2022Z

Kod przedmiotu17S1-SaVPoCS
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Cieciura Marek, Wybrane problemy społeczne i zawodowe informatyki, VIZJAPRESS&IT, 2009 2) Sienkiewicz P., Goban-Klas T., Społeczeństwo informacyjne, szanse, zagrożenia, wyzwania, Wyd. Fundacji Postępu Telekomunikacji Kraków, 1999 3) Traczyk Tomasz, Hurtownie danych, PW, 2007
Literatura uzupełniająca
Uwagi