Bolean algebra

2021L

Kod przedmiotu17N2-BOAL
Punkty ECTS 4,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) G. Birkhoff, T.C. Bartee , Współczesna algebra stosowana , PWN, 1983 2) W. J. Gilbert, W.K.Nicholson, Algebra współczesna z zastosowaniami , WNT , 2008 3) R.L. Graham, D.E. Knuth, O.Patashnik , Matematyka konkretna , PWN , 2006 4) Bogdan Staruch , Algebry Boole'a , wykład autorski w wersji elektronicznej, 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi