Diploma Thesis

2023Z

Kod przedmiotu17N2-DITH
Punkty ECTS 20
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) różni, podaje prowadzacy, różne, różne
Literatura uzupełniająca
Uwagi