Ergonomics

2021L

Kod przedmiotu17N2-ERGO
Punkty ECTS 0,25
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Górska E., Ergonomia. Projektowanie, diagnoza, eksperymenty, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2007 2) Górska E., Tytyk E., Ergonomia w projektowaniu stanowisk pracy, Wyd. Politechniki Warszawskiej, 1998 3) Jabłoński J., Ergonomia produktu, ergonomiczne zasady projektowania produktów, Wyd. Politechniki Poznańskiej, 2006 4) Batogowska A., Podstawy ergonomii, WSP Olsztyn, 1998
Literatura uzupełniająca
Uwagi