Systems of artificial intelligence

2023Z

Kod przedmiotu17N2-SAI
Punkty ECTS 5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Choset, H., Principles of Robot Motion – Theory, Algorithms, and Implementations, MIT, 2005
Literatura uzupełniająca
Uwagi