Computer simulation

2018Z

Kod przedmiotu2317S2-COMSIM
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
Przedmioty wprowadzająceAnaliza matematyczna, Algebra, Metody numeryczne, Podstawy fizyki
Wymagania wstępneAnaliza matematyczna w zakresie obliczania całek i pochodnych, rachunek macierzowy, rachunek liczb zespolonych
Opis ćwiczeń1. Model Malthusa, 2. Model Verhulsta, 3. Model Lotki-Volterry, 4. Model konkurencji i symbiozy, 5. Spadek swobodny, 6. Rzut ukośny, 7. Bungee, 8. Zderzenia ciał, 9. Model Lorenza, 10. Hit-or-miss Monte Carlo, 11. Błądzenie przypadkowe, 12. Dylemat komiwojażera (symulowane wyżarzanie), 13. Life, 14. Model segregacji przestrzennej.
Opis wykładów1. Wprowadzenie do Mod/Sym, 2. High-Performance Computing, 3. Metodologia symulacji, 4. Dynamika układów z ciągłym czasem, 5. Układy dyskretne, 6. Modelowanie w sporcie, 7. Dynamika molekularna, 8. Chaos deterministyczny, 9. Metody Monte Carlo, 10. Automaty komórkowe, 11. Algorytmy genetyczne, 12. Simulated Annealing, 13. Omówienie projektów zaliczeniowych.
Cel kształceniaZapoznanie z zasadami budowy i rozwiązywania modeli procesów i zjawisk fizycznych metodami numerycznymi. Poznanie podstawowych modeli zjawisk i procesów fizycznych. Poznanie podstawowych narzędzi rozwiązywania złożonych problemów obliczeniowych.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) Daniel Kahnemann, wyd. Media Rodzina, Pułapki myślenia, 2012r., tom
Uwagi