Computer system design

2018Z

Kod przedmiotu2317S2-CSD
Punkty ECTS 4,5
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
Przedmioty wprowadzającePodstawy elektroniki i elektrotechniki, Architektura i organizacja komputerów
Wymagania wstępneZnajomość architektury współczesnego komputera osobistego, podstawowa znajomość współczesnych podzespołów komputerowych.
Opis ćwiczeńNowe technologie w podzespołach komputerowych. Wydajność systemu komputerowego. Dobór właściwych podzespołów komputerowych ze względu na kryteria kosztu systemu komputerowego, jego parametrów technicznych oraz funkcjonalnych. Dobór systemu operacyjnego. Podstawy assemblera MIPS.
Opis wykładówHistoria rozwoju sprzętu komputerowego. Podzespoły współczesnych komputerów osobistych: procesory, pamięci komputerowe, systemy zasilające, urządzenia wejścia i wyjścia, urządzenia peryferyjne itp. Podstawowe współcześnie stosowane rozwiązania sprzętowe na przykładzie architektury MIPS.
Cel kształceniaZapoznanie studentów z podstawowymi komponentami funkcjonalnymi współczesnych komputerów osobistych, z naciskiem na nowe technologie i współczesne rozwiązania sprzętowe. Zapoznanie studentów z zasadami racjonalnego doboru komponentów komputera osobistego.
Literatura podstawowa1) P. Metzger, Anatomia PC. Wydanie XI, Helion, 2007 2) D. A. Patterson, J. L. Hennessy, Computer Organization and Design. The Hardware/Software Interface. Fifth Edition, Morgan Kaufmann, 2014
Literatura uzupełniająca
UwagiMateriały uzupełniające: 1) branżowe strony internetowe, np. www.tomshardware.com, www.benchmark.pl. 2) czasopisma branżowe, np. CHIP, PC World.