History of computer science

2018Z

Kod przedmiotu2317S2-HISCOM
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającePrzedmioty objęte programem studiów
Wymagania wstępneZnajomość z zakresu przedmiotów objętych programem studiów
Opis ćwiczeń..
Opis wykładówPoczątki myślenia algorytmicznego. Najważniejsze osoby w informatyce. Historia komputerów i internetu. Najważniejsze problemy w informatyce.
Cel kształceniaOgólna znajomość źródeł wiedzy informatycznej oraz uwarunkowań historycznych kształtowania się pojęć informatycznych; motywacja do wykorzystywania wiedzy z zakresu historii informatyki w pracy zawodowej i życiu codziennym
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi