Seminar for the master's degree 1

2017L

Kod przedmiotu2317S2-SFTMD1
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Seminarium
Przedmioty wprowadzająceProgramowanie strukturalne, programowanie obiektowe
Wymagania wstępneMateriał studiów pierwszego stopnia na kierunku informatyka
Opis ćwiczeńRok I poświęcony jest usystematyzowaniu wcześniej nabytej wiedzy niezbędnej do wyboru tematu pracy magisterskiej. W szczególności omówione zostaną następujące tematy: • Języki C++, Visual Studio • Technologia PHP/MySQL • Biblioteki graficzne • Diagramy w języku UML • Zasady pisania prac magisterskich z dziedziny informatyki.
Opis wykładów -
Cel kształceniaPodstawowym celem seminarium jest wybór tematu pracy magisterskiej. Ponadto seminarium ma nauczyć studentów prezentacji wybranych tematów z zakresu informatyki.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi