Seminar for the master's degree 2

2018Z

Kod przedmiotu2317S2-SFTMD2
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Seminarium
Przedmioty wprowadzająceSeminarium magisterskie 1
Wymagania wstępneWybrany temat pracy magisterskiej
Opis ćwiczeńSeminarium poświęcone jest dwóm kwestiom. 1) Omawianie przez studentów pytań egzaminacyjnych dotyczących egzaminu magisterkiego. 2) Prezentacje prac magisterskich
Opis wykładów-
Cel kształceniaCelem seminarium jest napisanie pracy magisterskiej oraz przygotowanie się do egzaminu magisterskiego.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi