Bolean algebra

2021L

Kod przedmiotu17S2-BOAL
Punkty ECTS 4,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) G. Birkhoff, T.C. Bartee, Współczesna algebra stosowana, PWN, 1983 2) W. J. Gilbert, W.K.Nicholson, Algebra współczesna z zastosowaniami , WNT, 2008 3) R.L. Graham, D.E. Knuth, O.Patashnik , Matematyka konkretna , PWN, 2006 4) Bogdan Staruch , Algebry Boole'a , wykład autorski w wersji elektronicznej, 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi