Computer simulation

Computer simulation

2022Z

Kod przedmiotu17S2-COMSIM
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Stephen L. Campbell, Jean-Philippe Chancelier, Ramine Nikoukhah, Modeling and simulation in Scilab/Scicos, Springer, 2006 2) Bogumiła Mrozek, Zbigniew Mrozek, Matlab i Simulink Poradnik użytkownika, Helion, 2018 3) Iwo Białynicki-Birula, Iwona Białynicka-Birula, Modelowanie rzeczywistości, WNT, 2007 4) Waldemiar Sradomski, Matlab Praktyczny podręcznik modelowania, Helion, 2015
Literatura uzupełniająca
Uwagi